Boek ‘De Creatieve Denker’

Op dit moment ben ik bezig met het Concept voor mijn boek

‘ De Creatieve Denker’.

Met dit boek willen we de kijker op een beeldende, inspirerende manier meenemen in de talenten en de mooie waardes van de Creatieve Denkers. Personen/kinderen die op dit moment alleen maar gekenmerkt worden door labels. Labels met een vaak negatieve bijsmaak. Met dit boek willen we de kracht en de potentie laten zien en benadrukken. En hiermee ouders, opvoeders leerkrachten in het onderwijs, mensen in het bedrijfsleven inspireren en hierdoor andere inzichten meegeven.

Als het concept van dit boek klaar is wil ik d.m.v. crowdfunding ‘de maak’ van het boek financieren. We hopen dat we het boek gefinancierd krijgen en dat het voor veel mensen een inspiratiebron mag zijn.

creatieve denker.jpg
Schets van eerste opzet idee van het boek. Bronnen van de foto’s via Anke

Schets van eerste opzet idee van het boek. Bronnen van de foto’s via Anke


Educatief project

Wasted Stories ‘ Wil de Walvis’

Op dit moment ben ik bezig met de financiering rond te krijgen van een educatief project ‘ Wasted Stories’. In dit project willen we d.m.v. een prentenboek leerlingen inspireren en bewust maken van de waarde van afval. Aan dit prentenboek zit vervolgens een educatief project gekoppeld voor elke leergang van het basisonderwijs. Van kleuter tot groep 8 - Op elk niveau wordt er op een spelenderwijs aandacht gegeven aan een een groot probleem.

wil_de_walvis.gif
Poppen en beesten van oude truien en textiel spelen een hoofdrol in het verhaal van ‘Wil de Walvis’

Poppen en beesten van oude truien en textiel spelen een hoofdrol in het verhaal van ‘Wil de Walvis’

KwartetSpel Sample als voorbeeld voor een spel voor de jongere groepen op school

KwartetSpel Sample als voorbeeld voor een spel voor de jongere groepen op school